Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между “МотоГотин” и лицата ползващи сайта и онлайн магазина намиращи  се на www.motogotin.com

Дефиниции
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин намиращ се на www.motogotin.com
предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
Симетри Капитал ЕООД, тел: +359 899 840 456, e-mail:motogotin@gmail.com. Симетри Капитал ЕООД създава и поддържа електронния магазин и има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – означава уебсайта намиращ се на www.motogotin.com
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия.
С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр.
За регистрация са необходими потребителско име, електронна поща (e-mail) и парола. МотоГотин не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени
Всички цени в сайта са в български лева, включват ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, МотоГотин си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време.

Поръчки
За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:
- валидна електронна поща
- вярно попълнен адрес за доставка на стоката (офис на Еконт или личен адрес)
- вярно попълнени данни за контакт – две имена, телефон.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез онлайн закупуване на продукта или извършване на поръчка по имейл или телефон.
При успешно направена поръчка Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес или мобилен телефонен номер.

В случай, че поръчаната стока не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана. 
Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес:motogotin@gmail.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, двете си имена, имейл адреса (електронната поща), цената на поръчката.

Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез опцията в Еконт "Наложен платеж".

При доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на МотоГотин сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Доставка
След като в www.motogotin.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл или телефонно обаждане за успешно приетата поръчка.

Доставка се прави само на успешно приети поръчки. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Обикновена доставка - в срок до 24 часа от момента на потвърждаването на поръчката. Доставката на продукти, които не са в наличност до 2 седмици.

Продавачите в електронния магазин използват за доставки куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД.
Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на “Еконт Експрес” ООД в съответния град.

Цените за доставка са описани в страницата „Доставка и плащане“.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на “Еконт Експрес” ООД да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

Договор
Договорът за продажба от разстояние между МотоГотин и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна МотоГотин.

Отказ от договора. Рекламация.
Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 30 дни от получаване на стоката.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид, със запазен етикет и касов бон.

При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока чрез опцията "Наложен платеж" при връщане на продукта с опция "Преглед".

Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Рекламацията може да се предяви пред съответния Продавач на посочения имейл motogotin@gmail.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в едномесечен срок.

При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.
Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa, посочени при доставка.
При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай на връщане след преглед и тест транспортните разходи са за сметка на МотоГотин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма “Еконт Експрес” ООД.

Условия за копиране на информация
Цялата информация, публикувана в сайта www.motogotin.com, е собственост на Симетри Капитал ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Забранява се копирането на текстове от www.motogotin.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Симетри Капитал ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин за моторни екипи и аксесоари www.motogotin.com".

Обратна връзка
Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „МотоГотин" , за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.  
Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефонен номер +359 899 840 456 и през контактната форма в секция „Контакти“.
Лични данни
Вашите лични данни се използват единствено за обслужване на поръчки и кореспонденция, съобразени са със законите за лични данни и не се предоставят на трети лица.